چگونگی به وجود آمدن خورشید

خورشید صرفن یک شرکت نیست، یک تیم است، بر پایه تخصص هایی متنوع و تجربه های متفاوت. جمعی از حرفه ای ها از سرتاسر کشور که حضورشان در هر پروژه ای تاثییر قابل توجهی خواهد گذاشت. تیم خورشید، به مسئولیت خود در برابر زمان، سرمایه و اعتبار مشتریان خود واقف است. ما در قدم اول به شناخت خود قدم برداشته ایم، و حال با شناخت شما، در راستای رفع و حل نیازهای مورد نیاز شما قدم بر میداریم.

پتانسیل موجود در تیم خورشید

… sample ui and ux and brand design and

Marketing

بازاریابی و فروش

Advertising-photography

عکاسی تبلیغاتی

برندینگ

برندینگ

مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش

app

اپلیکیشن

website

وب سایت

teaser

تیزر و موشن گرافیک

social-media

رسانه های اجتماعی