imge1

خورشید

صرفا یک شرکت نیست، یک تیم است، بر پایه ی تخصص و تجربه های متفاوت. جمعی از حرفه ای ها از سرتاسر کشور که حضورشان در هر پروژه ای تاثییر قابل توجهی خواهد گذاشت.

سفارش انواع طراح وب سایت
با کمترین هزینه و بهترین کیفیت در خورشید شرق
سفارش انواع طراح وب سایت
با کمترین هزینه و بهترین کیفیت در خورشید شرق
سفارش انواع طراح وب سایت
با کمترین هزینه و بهترین کیفیت در خورشید شرق
سفارش انواع طراح وب سایت
با کمترین هزینه و بهترین کیفیت در خورشید شرق
سفارش انواع طراح وب سایت
با کمترین هزینه و بهترین کیفیت در خورشید شرق
سفارش انواع طراح وب سایت
با کمترین هزینه و بهترین کیفیت در خورشید شرق
سفارش انواع طراح وب سایت
با کمترین هزینه و بهترین کیفیت در خورشید شرق
سفارش انواع طراح وب سایت
با کمترین هزینه و بهترین کیفیت در خورشید شرق

برخی از مشتریان

لوله ای که نفود نور در آن صفر و فـــشار هیدرواستاتیکی آن سی درصد بیــشتر از لوله های نسل اول می باشد و تولیدی با کیفیت عالی و قیمت مناسب را ســــرلوحه امور خود قرار داده است .
شرکت مرصاد صنعت طول سالهای گذشــته با اخذ گواهی های معتبر داخلی و خارجی از جمله استاندارد ایران و تحقیقـات مسکن و پروانه ساخت و انواع ایزوهای مدیریتی و کیفـــیتی و مشتری مداری سعی در جلب رضـایت هرچه بیشتر مشتریان خود نموده اســـت.
لوله ای که نفود نور در آن صفر و فـــشار هیدرواستاتیکی آن سی درصد بیــشتر از لوله های نسل اول می باشد و تولیدی با کیفیت عالی و قیمت مناسب را ســــرلوحه امور خود قرار داده است .

پیام بفرستید!
ryan@xtratheme.ir

فیس بوکتوئیتراینستاگراملینکدین